Cenník grafických prác


Nakoľko je každá zákazka iná, špecifická a venujem jej vždy iné množstvo času či kreatívy, cenovú ponuku zasielam vždy po konzultácii.